Unieważnienie postępowania - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  powstałych i zebranych na terenie  wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Koźminek.