Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 13.06.2022r.