Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2022 roku.