Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

  
Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY KOŹMINEK za I półrocze 2015 roku.
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.
 
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2015 roku.
 
Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2015 rok.
 
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2015 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.