Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.
  
Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 - 2021.
  
  
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Koźminek.
  
Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kożminek.