Uchwała Nr XXIV/158/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2009 rok.