Raport o stanie Gminy Koźminek za 2019 rok.

Zał. nr 1 do raportu

Zał. nr 2 do raportu

Zał. nr 3 do raportu

Zał. nr 4 do raportu