Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie nr 2 /2019

Wzór Oferty 

Wzór Sprawozdania  

Wzór Umowy

Wzór kalkulacji kosztów

Wzór Harmonogramu  

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2