Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2020 rok