Nabór kandydata na stanowisko inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Urzędzie Gminy Koźminek