Koźminek,   14 maja  2015r.

R.O. 1111.1..2015

Lista osób spełniających wymagania formalne – nabór na stanowisko informatyka  w Urzędzie Gminy Koźminek 

1.     Zbigniew Jaroma

2.     Paweł  Kubiak

3.     Mateusz Wiertelak 

 

Sporządziła :

/-/ Joanna  Karpisiewicz