Koźminek,  8 lutego   2016r.

S.G. 1111…….2016

Lista osób spełniających wymagania formalne

nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej , mieszkaniowej i budownictwa

1.      Emilia Barbara Ambroziak

2.      Jarosław Henryk Matusiak

3.      Anna Maria Janiak

4.      Daria Matuszewska

5.      Adam Krzysztof Leń

6.      Piotr Pospieszyński