Koźminek,  21 marca 2018r.

S.G. 1111.2.2018

Lista osób spełniających wymagania formalne -

nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek  

1.      Klaudia Błasiak

2.      Jolanta Jaroma

3.      Małgorzata Oleszczyk

4.      Marta Wojnowska

Sporządziła

/-/ Joanna  Karpisiewicz