Zarzadzenie nr 35 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych