Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2022r. SKO - 4213/121/22