Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźminek nr 19.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu sołectwa Słowiki.

Projekt statusu sołectwa Słowiki.

Formularz konsultacji

Raport o wynikach konsultacji