Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie - Warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Koźminek

Projekt uchwały w sprawie Warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Koźminek.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie: Określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Projekt uchwały w sprawie: Określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wójt Gminy Koźminek informuje o rozpoczęciu w dniu 21 lipca 2011 r. konsultacji projektu uchwały