Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi Pietrzyków - Smółki".