Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia "Podział działki o numerze ewidencyjnym 187/12 obręb Józefina, gmina Koźminek z przygotowaniem do zabudowy indywidualnej, jednorodzinnej"