Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załączniki:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik nr 1