Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na rozbudowę fermy królików w Marianowie