Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa obory dla bydła mlecznego w m. Moskurnia dz. ew.nr 28 obręb Moskurnia gm. Koźminek".